Alberte Alonso Fernández, de Manos Unidas de Pontevedra, comenta aspectos relacionados ca Canción Misioneira

Movilización misioneira  que implica a toda a Diocese

Participantes desta edición

Orixes festival