Exposición “Preséntoche a María”

Escolas Católicas organiza, durante o mes de maio, para os centros educativos de Santiago de Compostela, a exposición “Preséntoche a María”. Participan nela os  alumnos de Educación Primaria, cada ano un ciclo:  1º  e  2º /  3º  e  4º / 5º  e  6º.  Neste curso correspondeu aos alumnos de 1º e 2º de Primaria.

A exposición permanecerá na sede de Escolas Católicas, Rúa  Sta. Clara 23. Os Centros poderán concertar as visitas, por clase, no teléfono 981 5813 22.