Festa na honra a Santa Rita (Luou) e a Santa María da Cabeza (Raxó-Cacheiras)

O próximo domingo 22 de maio, terá lugar a Festa na honra a Santa Rita (Luou) e a Santa María da Cabeza (Razó-Cacheiras)

Santa Rita (Luou)
Novena do 14 ao 22 de maio
Horario da novena: todos os días ás 21:00hs (domingo día 12 ás 12 hs)
Horario das misas do día 22: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 e 21:00 hs

Santa María da Cabeza (Raxó-Cacheiras)
Novena do 13 ao 21 de maio
Horario da novena: todos os días ás 20:30hs (domingo día 12 ás 13:15 hs)
Horario das misas do día 21: 19:00, 20:00 e 21:00 hs
Horario das misas do día 22: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 18:00 e 21:00 hs