José García Gondar fala sobre a súas Vodas de Ouro Sacerdotais

Intervención do párroco de Carballo, José García Gondar, sobre a súas Vodas de Ouro Sacerdotais

Como se sinte tras 50 anos de sacerdocio?

Con que se queda?

Que supón Carballo na vida pastoral e no sacerdocio de D. José García Gondar?

Fálenos do seu libro…

Que lle diría a un candidato ao seminario o a alguén que pense no sacerdocio como vocación