Manuel Couceiro Cachaldora, párroco de A Xunqueira (Vilagarcía de Arousa), informa sobre a nova edición da Pascua Xoven

A XLII da Pascua Xoven terá lugar do 8 ao 10 abril, en Vilagarcía de Arousa. Unha nova andaina e novos folgos para que nas nosas parroquias e grupos de mozos reflexionen.

Intervencións de Manuel Couceiro Cachaldora na Cope.