Misioneiros da Misericordia da Diocese de Santiago de Compostela despois da celebración de Cinza e do envío por parte do Papa Francisco

Mira, Señor, a estos servos teus…

Guía os seus pasos…

Resoe nas súas verbas a voz de Cristo e nos seus xestos o corazón de Cristo…

Infunde nos seus corazóns o Espírito Santo…