Os pioneiros do Grupo Scout Stoas participarán no Pioway 2016 do 1 ao 12 de agosto

Pioneiros e pioneiras (14-16  anos) do Grupo Scout Stoas participarán xunto a  pioneiros de  toda España nun campamento de máis de 200 persoas que terá lugar en  Galicia,  e terá como actividad principal facer o Camiño de Santiago.  A metade farán o Camiño francés e a outra metade o Portugués, haberá unha gran misa na  catedral de  Santiago na  mañá do  8  de agosto, un  gran xogo pola cidade compostelá e unha visita  á  Coruña.  Con  este  encontro os scouts galegos e en especial os da Asociación Diocesana  de  Escutismo de  Santiago de  Compostela (asociación  á  que pertence  o  Grupo Scout Stoas) pretenden convivir con outras realidades scouts e  reflexionar conxuntamente  sobre a  fe,  os  problemas  sociais  e o seu  compromiso cristiá e scout.

Fonte: Pobo de Deus Nº 774