“Salve, xuventude ardorosa”, memoria viva de quienes “pechamos un seminario pero inauguramos outro”

Acaba de ver la luz la publicación “Salve, xuventude ardorosa”, un libro en el que se recogen los testimonios y la experiencia vital de una generación que, como ellos mismos dicen, “pechamos un seminario pero inauguramos outro”. Es la memoria viva de quienes celebran este año sus bodas de oro sacerdotales y la del conjunto de alumnos que “fomos compañeiros un tempo no Seminario”. En la presentación del libro se indica que esa fue la generación de quienes cerraron el Seminario de San Roque y fueron a habitar en el año 1955 una parte del nuevo Seminario Conciliar de Belvís.

salve2En la publicación se recogen numerosos artículos, como testimonios de primera mano y vivencias personales, de quienes fueron protagonistas de esta primera historia del centro que ahora es Seminario Menor. “Os protagonistas destas historias”, se lee en la obra, “comezan a súa andaina nos primeiros anos da década dos anos 40 do século pasado, cunha situación socio cultural que non ten nada que ver coa situación actual”.

“Dalgún xeito”, se lee también en la solapa del libro, “foi a promoción do 66 como un fermento novo a abundante que deseñou un quefacer diferente en proximidade, por suposto, dentro da Diócese de Santiago e, incluso, de Galicia, a través de cregos e laicos moi comprometidos coa realidade cultural, empresarial, política e relixiosa destes derradeiros 50 anos”.

En el prólogo de la publicación, que se presentó hace pocos días en el propio Seminario Menor, el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, indica que el libro “é como a nave que nun atardecer sae a mar aberta, atopando horizontes sempre abertos e sabendo que son moitas as singraduras que espera realizar”. Monseñor Barrio indica que “é unha honra que agradezo” el poder prologar esta publicación con la que se conmemoran estas bodas de oro sacerdotales.

“Esta publicación”, indica monseñor Barrio, “é un ámbito de memoria e de encontró. É a historia do que ata agora foron as súas vidas. Esta memoria lévame a dar grazas a Deus por suscitar estas vocacións sacerdotais que están a servir con entrega incondicional á Igrexa e están a ser unha presenza benéfica tamén para a sociedade. A través do traballo apostólico destes sacerdotes ou laicos, a graza de Deus actuou e sostivo as nosas comunidades cristiás e a nosa sociedade”.

En la introducción a los testimonios, realizada por José S. Montes Pérez y José González Santos, de la Comisión de Responsables del 50 aniversario, se describe cómo era la ambientación de aquellos jóvenes que llegaron al Seminario compostelano. “Para facer unha composición de lugar ao puro estilo ignaciano, habería que situarse no rural galego, dentro de familias máis ou menos numerosas, en parroquias estructuradas sobre si mesmas, na contorna da Igrexa, na que os curas párrocos eran persoeiros moi visibles e influentes, xunto cos mestres ou mestras, que vivían integrados plenamente dentro das comunidades parroquiais ou pobos e vilas de máis dunha parroquia, que eran poucos”.

 

Foto: www.xunta.gal