XXVII Encontro de Música Relixiosa cidade da Coruña

Do 19 ao 22 de marzo terá lugar, na Colexiata de Santa María do Campo, o XXVII Encontro de Música Relixiosa cidade da Coruña

EMRCC