Alfredo Losada, vice delegado de Apostolado Seglar. Sínodo da Sinodalidade