Envío de catequistas

Na celebración da Santa Misa que se retransmite os domingos ás 10h na TVG tivo lugar un simbólico envío eclesial de comenzo de curso para todas as persoas que se dedicarán á tarefa da Catequese.

Presidiu a cerimonia Mons. Francisco Prieto, bispo auxiliar de Santiago quen foi acompañado polo delegado de Catequese Miguel López Varela. Facíase así visible o interese do Papa Francisco por resaltar un traballo imprescindible para toda a Igrexa: o ministerio de catequistas.