Inicio da catequese en Codeseda

 

O sacerdote Rubén Diéguez coordina e dinamiza a pastoral nas súas parroquias da zona de Codeseda. Sen dúbida, a Catequese ten unha importancia primordial para a vida de calquera membro dunha freguesía.

“Este é o vínculo máis importante que teñen entre sí estas familias e estes nenos dende a fe”