? José Fernández Lago, Deán de la Catedral. Unha Bibiblia para o pobo galego