Manuel Couceiro Cachaldora, organizador da Pascua Xoven de Arousa. Preparación da 48 edición