Manuel Couceiro Cachaldora, párroco de A Xunqueira (Vilagarcía de Arousa), informa sobre a nova edición da Pascua Xoven

Intervención de Manuel Couceiro Cachaldora na Cope