? Mons. Francisco Prieto, Arcebispo de Santiago: “Os roterios de Cáritas teñen sempre ese latexar do corazón do Evanxeo”