Parroquias que o Prelado desexa proveer

Santa María de Cuntis, san Breixo de Arcos de Furcos, san Mamede de Piñeiro e a súa unida de san Fiz de Estacas, e Santa Eulalia de Portela e a súa unida de san Miguel de Couselo.

Santa Comba de Rianxo, Santa Baia de Araño, San Pedro de Bealo, san Vicenzo de Cespón e san Martiño de Fruíme.