A rianxeira

 

 

Xesús Santos Suárez, mestre retirado e historiador de Rianxo por méritos propios, comenta algún aspecto interesante da Virxe Moreniña que se venera nesta localidade costeira. Tamén repasa ese texto dun canto, a Rianxeira que, co tempo, ten sido case que un segundo himno de Galicia.