Asemblea interparroquial en Bergondo

As parroquias que conforman a Unidade Pastoral de Bergondo reuniranse o vindeiro sábado 8 de xuño nunha Asemblea de final de curso. O encontro terá lugar despois da Asemblea diocesana que se celebra en Santiago e estará aberta a cantas persoas desexen participar nel, na magnífica contorna do Mosteiro de San Salvador. Os sacerdotes Rubén Aramburu e José María Ripoll, o candidato ao diaconado permanente Alfonso Casais e un grupo duns trinta fregueses coordinan a atención pastoral das 14 parroquias que conforman a comarca bergondesa.

Esta cita servirá para avaliar os traballos desenvoltos durante o presente curso pastoral, valorando as diversas iniciativas emprendidas, a implicación nos proxectos postos en marcha, a atención parroquial, a conciencia de vida comunitaria en familia de fe, a práctica litúrxica ou as actividades sociais, culturais e caritativas que se desenvolveron. Ademais, preténdese trazar as liñas mestras do ano próximo, potenciando os espazos en común que xa funcionan, como a celebración conxunta da Semana Santa, as diversas romarías interparroquiais ou a atención máis personalizada da xente maior.

Esta Unidade Pastoral abarca unha poboación aproximada de 9000 persoas repartidas en dous concellos (Bergondo e Betanzos). A Asemblea concluirá coa celebración unificada da Vixilia de Pentecostés.

 

Asamblea interparroquial en Bergondo

Las parroquias que conforman la Unidad Pastoral de Bergondo se reunirán el próximo sábado 8 de junio en una asamblea de final de curso. El encuentro tendrá lugar después de la Asamblea diocena que se celebra en Santiago y estará abierto a cuantas personas deseen participar en él, en el magnífico entorno del Monasterio de San Salvador. Los sacerdotes Rubén Aramburu y José María Ripoll, el candidato al diaconado permanente Alfonso Casais y un grupo de unos treinta feligreses coordinan la atención pastoral de las 14 parroquias que conforman la comarca bergondesa.

Esta cita servirá para evaluar los trabajos desarrollados durante el presente curso pastoral, valorando las diversas iniciativas emprendidas, la implicación en los proyectos puestos en marcha, la atención parroquial, la conciencia de vida comunitaria en familia de fe, la práctica litúrgica o las actividades sociales, culturales y caritativas que se han desarrollado. Además, se pretende trazar las líneas maestras del año próximo, potenciando los espacios en común que ya funcionan, como la celebración conjunta de la Semana Santa, las diversas romerías interparroquiales o la atención más personalizada de la gente mayor.

Esta Unidad Pastoral abarca una población aproximada de 9000 personas repartidas en dos ayuntamientos (Bergondo y Betanzos). La Asamblea concluirá con la celebración unificada de la Vigilia de Pentecostés.