Cancelada a representación teatral no Seminario Menor