Desafiando Estigmas: Internos de Teixeiro comparten vida na Parroquia de Santa Lucía

O pasado luns 11 de decembro, a parroquia de Santa Lucía na Coruña acolleu unha conversación reveladora e emotiva. Organizada pola Pastoral Penitenciaria, a charla coloquio contou coa participación de tres internos do centro penal de Teixeiro, quen, xunto co seu educador, ofreceron unha perspectiva única sobre a complexa realidade daqueles que están privados de liberdade.

Nunha valente exposición, os internos compartiron as súas experiencias persoais, destacando o impacto non só nas súas propias vidas, senón tamén nas das súas familias. Abordaron o persistente estigma que os persegue mesmo despois de cumprir as súas condeas, subliñando a necesidade de comprensión e apoio na sociedade.

A audiencia tivo a oportunidade de penetrarse na vida en prisión a través dos relatos destes homes, provenientes de módulos de respecto e mixtos. Nestas contornas, a convivencia, a participación e o máximo respecto son os piares fundamentais que fomentan unha coexistencia harmoniosa entre os internos.

Un dos puntos centrais da charla foi a transformación do concepto de prisión. Os participantes resaltaron que a función do cárcere vai máis aló da mera punitividade; en cambio, está a xestarse un cambio cara a un enfoque de reinserción e reeducación. Este cambio de paradigma reflicte unha evolución na percepción da sociedade cara a aqueles que cometeron erros, buscando oportunidades para a súa rehabilitación e reintegración.

En definitiva este encontro non só ofreceu unha ollada íntima ás vidas daqueles que están detrás dos barrotes, senón que tamén convidou a reflexionar sobre o papel da sociedade no proceso de rehabilitación. Un paso máis cara á comprensión e a empatía, lembrándonos que, a pesar das circunstancias, cada persoa merece unha oportunidade para cambiar e reconstruír a súa vida.

Yolanda Sánchez
Delegada Pastoral Penitenciaria