Entrevista en Iglesia Noticia a Alfredo Losada, Xornada polo traballo decente

 

Entrevista en Iglesia Noticia a Alfredo Losada, Xornada polo traballo decente. “O xoves 7 de outubro ás 19:00h na Capela das Ánimas.”