Festa de Nª Sª da Raíña, na Raiña – Cabrui (Mesía)