Gonzalo Varela, profesor de Teoloxía Moral. O testamento vital