Manuel Couceiro Cachaldora, párroco de A Xunqueira. Situación sanitaria en Arousa