Juan González Redondo, Responsable da Oficina Diocesana de Socioloxía e Estadística. Informe