Manuel Couceiro Cachaldora, párroco de A Xunqueira. Pascua Xoven