Manuel Couceiro Cachaldora, párroco de A Xunqueira (Vilagarcía de Arousa), presenta a nova edición da Pascua Xoven

Intervención de Manuel Couceiro Cachaldora na Cope

Historia e finalidade da Pascua Xoven

Programa da Pascua Xoven