Mons. Julián Barrio, Arzobispo de Santiago. Xornada Traballo Decente