Nova edición do curso Godly Play

Trátase dunha formación organizada en colaboración co Instituto Compostelán de Ciencias Relixiosas e coa Asociación Godly España que lle descubrirá ao profesorado de relixión, axentes de Pastoral e a calquera persoa interesada un método aberto que ofrece, sobre todo, instrumentos de aprendizaxe dos contidos da relixión cristián baseados na Biblia (Historia Sagrada, parábolas, accións litúrxicas etc.).