Prevención da infección polo virus SARS-COV-2 nos cemiterios da comunidade autónoma de Galicia ante a Festividade de Todos os Santos e Defuntos

Este documento foi revisado pola Comisión Clínica para a Xestión da crise
sanitaria do COVID-19 da Xunta de Galicia.