PROfes en Camiño

Información sobre o encontro PROfes en Camiño, que terá lugar o sábado 30 de abril de 9.30h a 18.00h no Colexio Maior Xelmírez de Santiago.Esta proposta vai dirixida a toda a comunidade educativa e, especialmente, ao profesorado de Relixión e a todos os axentes de Pastoral.

Máis información en https://www.escolascatolicas.es/encontro-profes-en-camino-2/