Víctor Suárez Gondar, Secretario do Consello Episcopal e Responsable de Cemiterios. Nomeamento