VII Encontro de Pastoral Penitenciaria Interdiocesano de Galicia

  • Aprendendo a incluir
  • 18 de xaneiro
  • Casa de exercicios espirituais Diocesana de Santiago de Compostela

 

Planificación da Xornada

10:00.-  Acollida

10:30.-  Oración inicial

10:45.- 1ª Ponencia: Ferramentas do Voluntariado de Pastoral Penitenciaria antes, durante e despois da Prisión (1ª Parte). Maria Yela Garcia Psicóloga do corpo superior de Institucions Penitenciarias e Delegada da Pastoral Penitenciaria de Madrid

11:50.-  Descanso-Café

12:15.-  2ª Ponencia: Ferramentas do Voluntariado de Pastoral Penitenciaria antes, durante e despois da Prisión (2ª Parte). María Yela García Psicóloga

13:15.- Celebración eucarística

14:00.- Xantar

16:00.-  Dialogo aberto coa ponente

17:30.-  Final da xornada

 

Lugar de celebración:

Casa Diocesana de Exercicios Espirituais Santiago de Compostela

Avd. das Ciencias s/n

15705 Santiago de Compostela

 

Dirixido a:

A xornada está aberta a participación de todos os que se mostren interesados por coñecer a realidade da Pastoral Penitenciaria, e queiran profundizar sobre este tema.

 

O Custe da xornada

5 € por asistencia

15 € por asistencia e comida

 

Ultimo día de inscripción:

12 de  xaneiro

Se estas interesado en asistir, ou  necesitas que che ampliemos a información podeste  poñer en contacto con:

Pastoral Penitenciaria Diócesis de Lugo

José Río Ramilo

Pl. Santa María s/n. 27001. Lugo.

Telf.: 618568408. Email: jrmil@hotmail.com

 

 

Diócesis de Mondoñedo Ferrol

Xaquin Campo Freire

Telf.: 629150522. Email: xaquinderoca@mundo-r.com

 

 

Pastoral Penitenciaria Ourense

Manuel Pérez González

Telf.: 660748520 Email: manpergo@yahoo.es

 

 

Pastoral Penitenciaria Diócesis de Santiago

Juan González-Redondo

Neira, Apdo. Correos 4885

Teixeiro , 15310, A Coruña

penitenciaria@archicompostela.es