Todas as iniciativas de diverso tipo fan que o ecumenismo na actualidade sexa unha realidade viva e, como tal, non exenta de problemas, pero tamén aberta ás sorpresas que  pode dar o Espírito. En todo caso, é importante destacar que, como di Xoan Paulo II na encíclica Ut unum sint, a Igrexa Católica ten a firme vontade de facer do camiño ecuménico un compromiso «irreversible»

Benito Méndez
Profesor do ITC