Nota da Vigairía Xeral sobre as medidas de prevención publicadas no DOG o 21-10-2020