Reserva de praza para o vindeiro curso no Seminario Menor