Encontros para a elección de representantes no Consello Presbiteral

Comunícanse os lugares e as datas para a celebración das votacións para elixir os membros dos sectores territoriais do Consello Presbiteral.

Os sectores funcionais serán convocados por aquel que presida a votación ou emitirán o seu voto por correo.

Calendario de votaciones del Consejo Presbiteral (PDF)